Make your own free website on Tripod.com

Het edele Bonkspel

 

                            

Bonken (2)

Bonken wordt met 1 volledig kaartspel (zonder jokers) gespeeld. Elke deelnemer krijgt dus 13 kaarten. De speler achter de gever dient uit te komen.
Hieronder worden de 11 onderdelen van het bonken besproken.

 1. GEEN SLAGEN
  Tijdens het eerste spel dient de speler zo min mogelijk slagen te halen. Elke gehaalde slag telt voor 10 minpunten.

 2. GEEN HARTEN
  Het tweede spel komt sterk overeen met het eerste spel. Er mogen in de behaalde slagen geen Harten-kaarten voorkomen. Elke gehaalde Harten-kaart telt voor 5 minpunten. Bovendien mogen de spelers niet met harten UITKOMEN (dus bijgooien mag wel) tenzij zij geen andere kleur meer hebben. Het spreekt vanzelf dat er niet verzaakt mag worden.

 3. HEREN / BOEREN
  In de behaalde slagen mogen geen Heren of Boeren voorkomen. Elke behaalde Heer telt voor 20 minpunten, elke behaalde Boer voor 10 minpunten.

 4. VROUWEN
  In de behaalde slagen mogen geen Vrouwen voorkomen. Elke behaalde Vrouw telt voor 15 minpunten.

 5. HARTEN HEER.
  In de behaalde slagen mag geen Harten Heer voorkomen.
  Men mag niet met Harten uitkomen tenzij men geen andere kleur meer heeft.
  Zodra iemand een kleur niet kan bekennen en deze persoon heeft de Harten Heer in zijn handen, is hij verplicht om de Harten Heer op te gooien. Degene die de Harten Heer "haalt" krijgt 45 minpunten.

 6. LAATSTE SLAG
  Men mag de laatste slag niet halen. Deze telt voor 40 minpunten.

 7. 1, 5 of 13
  Alle spelers dienen te proberen om f 1 f  5 f  13 slagen te halen.
  Het totaal aantal te halen minpunten bedraagt 60. Indien twee spelers het beoogde resultaat niet halen krijgen zij elk 30 minpunten. Is er slechts 1 winnaar dan krijgen de overige drie spelers ieder 20 minpunten.

 8. t/m 11 TROEF SANS
  Vier potjes waarin de speler achter de gever TROEF mag maken.
  Deze speler mag er ook voor kiezen om zonder TROEF te spelen (SANS), maar dient net als de andere spelers zoveel mogelijk slagen trachten te halen.
  Iedere behaalde slag telt voor 10 plus-punten.

  bekijken bonkformulier